Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak ved flytting

Har du bodd i utlandet sammenhengende i minst ett år, kan du innføre det meste av flyttegodset ditt toll- og avgiftsfritt.

Du kan innføre innboet ditt (flyttegodset) uten å betale toll og avgifter hvis

 • du har oppholdt deg i utlandet sammenhengende i minst ett år
 • du har eiet eller besittet og brukt gjenstandene under oppholdet i utlandet, og du fortsatt skal bruke dem i Norge
 • du innfører flyttegodset i forbindelse med flytting til Norge.

Det er altså f.eks. ikke toll- og avgiftsfritt å innføre en tv du kjøpte dagen før innreisen.

Du skal levere erklæringen til Tolletaten når du kommer til Norge og skal tollbehandle flyttegodset. Kan du ikke være tilstede ved tollbehandlingen, må du sørge for at den som frakter varene for deg, kan legge fram flyttegodserklæringen som er underskrevet av deg. Flyttegodset kan ikke bli tollbehandlet før erklæringen av avgitt og korrekt fylt ut.

For å få toll- og avgiftsfritak må du innføre flyttegodset innen rimelig tid etter flyttingen. For fritidsbåt er det av praktiske hensyn en litt lengre frist på ett år, se mer under. Flyttegodset skal være til personlig bruk. Det er ingen konkrete tidsfrister for hvor lenge du må beholde dette før det kan selges uten at toll- og avgiftsfritaket faller bort. 

Sammen med flyttegodserklæringen skal du legge ved en liste over alle varene du har med deg. På listen skal du angi om varene er brukte eller nye.

Verdien av flyttegodset har ikke betydning for toll- og avgiftsfritaket. 

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift. 

Noen varer har spesielle innførselsregler

 • Biler og andre motorkjøretøy er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting.

 • Fritidsbåt kan du innføre toll- og avgiftsfritt på visse vilkår. Du må ha bodd i utlandet i minst fem år, og båten må ikke være over 15 meter lang. Du må ha eiet og brukt båten i minst ett år i utlandet. Båten må innføres senest ett år etter din innreise til Norge. Båten må være til personlig bruk, og den kan derfor ikke selges i løpet av de to første årene etter innførselen uten at toll- og avgiftsfritaket forfaller. Du må legge frem skriftlig søknad om fritak. Les mer om innførsel av båt.

 • Yrkesutstyr er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting og må fortolles.

 • Matvarer er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting og må fortolles. En del matvarer er det også egne regler for å innføre. Les mer om innførsel av mat på Mattilsynets nettsider.

 • Alkohol (f.eks. en vinkjeller),  tobakk og nikotinvarer er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting. Dersom du reiser sammen med flyttegodset, kan du imidlertid ta med samme tollfrie kvote som andre reisende. I alle andre tilfeller må alkohol, tobakk og nikotinvarer deklareres ved ankomst til Norge, og du må betale toll og avgifter. Les om kvoten for alkohol, tobakk og nikotinvarer.

 • Våpen. Du må ha tillatelse fra Politiet. Les mer på politi.no.

 • Planter. Det er restriksjoner ved innførsel av planter. Les mer på Mattilsynet.no.

 • Dyr. Når du flytter til Norge fra utlandet, kan du ta med deg kjæledyret ditt uten å betale toll og merverdiavgift. Du må ha bodd i utlandet i minst ett år, og kjæledyret må ha vært eiet av deg. Fritaket gjelder ikke for kjæledyr i en næringsvirksomhet som flytter til Norge. Du må kontakte Mattilsynet for å sjekke restriksjoner (f.eks. krav til kjæledyrpass og vaksiner). Les mer på Mattilsynet.no.