Gå til innhold

[Opphevet] Vederlag for transport eller forsikring i Norge - tollverdi

Lov og forskrift

Vederlag for transport og forsikring i Norge, dvs. etter innførselsstedet, kan holdes utenfor tollverdien fastsatt etter § 7-10 selv om vederlaget inngår i prisen for varen.

Bestemmelsen kan ses i sammenheng med transportkostnadene til innførselsstedet som skal legges til etter § 7-17.

Les mer