Gå til innhold

Ot.prp.nr.65 (1990-1991)

Ot.prp.nr.65 (1990-1991) Om lov om tvangsfullbyrding og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdingsloven). Henvisning til lovdata PRO.

DATO: 1991-06-07

DEPARTEMENT: Justis- og politidepartementet

SIDETALL: 431

KORTTITTEL: +Ot.prp.nr.65 (1990-1991)