Gå til innhold

[Opphevet] § 4-33 Opprettelse av frisone og frihavn

Det er i dag ingen frisoner eller frihavner i drift i Norge.

 


Forarbeider til tolloven § 4-33

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 53

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 55

Ot. prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot. prp. nr. 108 (1992-1993)