Gå til innhold

[Opphevet] Utenlands bearbeiding av landbruksvarer

For landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet kan tollen settes lavere enn den ordinære, jf. forskriften om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet.

Tollnedsettelse i forbindelse med utenlands bearbeiding av landbruksvarer er avhengig av en særskilt søknad til Landbruksdirektoratet. Det må i utgangspunktet søkes om tollnedsettelser før utførselen, og det gis tollnedsettelse i inntil ett år fra innvilgelsen av søknaden. Kvoter solgt på auksjon kan likevel ha lenger varighet.

Dersom tollen eller tollsatsen på den varen som gjeninnføres allerede er satt ned etter forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer, gis det ikke ytterligere tollnedsettelse ved utenlands bearbeiding.

Tollnedsettelser ved gjeninnførsel av landbruksvarer kan deles i følgende kategorier:

Tollnedsettelse for kjøtt og meierivarer

En importør av kjøtt, kjøttvarer og meieriprodukter kan få tollnedsettelse ved å søke om kvote ved auksjon. For slike auksjoner gjelder forskriften om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer så langt den passer. Det er også nærmere regler om fastsettelse av tollen og tildeling av tollkvotene i forskriften om tollnedsettelser for landbruksdvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet.


Tollnedsettelse for RÅK-varer

For industrielt bearbeidede jordbruksvarer som omfattes av forskrift om fastsettelser av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer, skal det beregnes toll bare av den andelen av den gjeninnførte varen som er tilført i utlandet. 

Andre landbruksvarer

For andre landbruksvarer skal det beregnes vanlig toll av det som er tilført varene i utlandet. Tollsatsen er den ordinære, med mindre det er gitt individuell tollnedsettelse etter forskriften om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.