Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for utstyr til kultur- og idrettsarrangementer mv.

Lov og forskrift

Utstyr og materiell til bruk ved kultur- og idrettsarrangementer kan midlertidig innføres tollfritt. Det samme gjelder utstyr til internasjonale kongresser og offisielle festligheter.

Det er et vilkår at arrangementet har internasjonal karakter. Dette innebærer at arrangementet må være åpent for deltagere fra andre land enn bare Norge.

Det er også et vilkår for tollfritak at varene er utenlandsk eiet, men importøren kan være norsk.

Tollfritakene gjelder også merverdiavgift.

Tollfritak for idrettsarrangementer

Dette tollfritaket er for det første praktisk i de tilfellene der Norge eller norske idrettsorganisasjoner påtar seg å arrangere store internasjonale sports- og idrettskonkurranser som f.eks. VM, EM eller OL. Det er et vilkår for tollfritak at arrangementet er en konkurranse og ikke bare trening.

I forbindelser med større idrettsarrangementer gir tollmyndighetene også ofte forenklede ordninger for deklarering av varene ved inn- og utførsel.

Tollfritaket er også aktuelt i forbindelse med travløp her i landet der utenlandske hester deltar.

Tollfritaket omfatter alle typer varer som inngår som en nødvendig del av idrettsutøvelsen eller utgjør en forutsetning for å kunne gjennomføre idrettsarrangementet. Dette er typisk konkurranse- og treningsutstyr som brukes i vedkommende idrettsgren.

Andre varer som innføres i forbindelse med arrangementet, f.eks. et restauranttelt for servering av tilskuerne, omfattes ikke av tollfritaket. Det samme gjelder annet utstyr som arrangøren innfører, f.eks. tidtakingsutstyr.

Tollfritak for kulturarrangementer

I forbindelse med kulturarrangementer som konserter, teaterforestillinger, festivaler mv. er det særlig utstyr for lys, lyd og scene som det er praktisk å innføre midlertidig, men også instrumenter, kostymer, kulisser mv.

Varer til kulturarrangementer blir ofte deklarert ved hjelp av ATA-carnet. Dette fungerer også som sikkerhet for den midlertidige innførselen. ATA-carnet kan kjøpes hos handelskammeret der varer transporteres fra. Hvis det ikke brukes carnet, må varene deklareres på vanlig måte etter § 4-10.