Gå til innhold

[Opphevet] § 8-6 Ikke-preferensielle opprinnelsesregler

I § 8-6 finner vi regler om ikke-preferensiell opprinnelse. Dette er opprinnelsesstatus med betydning for andre spørsmål enn tollsatser (som er regulert av de andre bestemmelsene i lovens kapittel 8).

Ikke-preferensiell opprinnelse kan blant annet ha betydning for anvendelse av handelstiltak, opprinnelsesmerking, offentlige innkjøp og handelsstatistikk.


Forarbeider til tolloven § 8-6

Ot.prp.nr. 58 (2006-2007) side 75