Gå til innhold

[Opphevet] § 13-11 Bruk av tollsegl

Lov og forskrift

Tollmyndighetene kan bruke tollsegl (tollplombe) på transportmidler, konteinere mv. for å sikre at ingen får adgang til varene i forbindelse med frakten. Dette er i dag særlig i bruk ved transittering av varer etter transitteringskonvensjonen og TIR-konvensjonen, jf. § 4-22.

Det er straffbart etter § 16-6 å fjerne tollsegl uten at tollmyndighetene har gitt tillatelse til det.


Forarbeider til tolloven § 13-11

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 102

Tidligere regler og forarbeider

Tolloven 1966 § 15

Ot.prp. nr. 45 (1996-1997)

Ot.prp. nr. 88 (1991-1992)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 7 og § 18

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901