Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak ved midlertidig innførsel av containere

Containere er tollfrie ved midlertidig innførsel til Norge. Det er et vilkår at containeren ikke skal brukes til transport innad i Norge. Det er en gjenutførselsfrist på ett år fra innførsel.

Containeren kan være eiet av et utenlandsk eller et norsk foretak.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.

Containeren er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikt etter § 3-1 og deklarasjonsplikt etter § 4-10, men varene som fraktes i containeren må både meldes/fremlegges og deklareres (eller tollbehandles på annen måte). Varene er heller ikke tollfrie etter denne bestemmelsen.