Gå til innhold

[Opphevet] § 9-1 Nedsettelse av tollsats på landbruksvarer

Lov og forskrift

Det er til dels høye tollsatser ved innførsel av landbruksvarer til Norge, for å beskytte norsk landbruk. Disse tollsatsene kan imidlertid settes ned for å legge til rette for innførsel av landbruksvarer som supplement til norsk produksjon, eller for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser i henhold til ulike frihandelsavtaler.

De nærmere vilkår for tollnedsettelse finner du i:


Forarbeider til tolloven § 9-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 79

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5