Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for premier

Premier som er vunnet i idrettskonkurranser o.l. i utlandet er tollfrie dersom premiene innføres innen seks måneder etter konkurransen. Dersom premien består i noe annet enn en medalje, pokal o.l. er den bare tollfri dersom den har en verdi under 10 000 kr.

Premier som består av mat-, alkohol, tobakk- eller nikotinvarer er ikke tollfrie.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.