Gå til innhold

Høyesterett 16.08.90

Sammendrag av kjennelse i Høyesterett. Dato: 1990-08-16 . Doknr/Publisert: Rt-1990-926 (318-90).

STIKKORD: Narkotika. Straffutmåling. Samfunnstjeneste.

SAMMENDRAG: 20-årig, tidligere straffet mann ble i forhørsretten idømt 11 måneder fengsel, hvorav 120 dager ubetinget, samt en ubetinget bot på kr. 3.000,- for overtredelse av straffeloven § 162 første ledd, § 162 første ledd, jfr. femte ledd, jfr. § 49 og legemiddelloven § 43 annet ledd, jfr. § 22. Han hadde bl.a. ervervet og solgt videre det vesentlige av et parti på ca. 550 gram hasj. Videre hadde han medvirket til forsøk på innførsel av ca. 630 gram hasj og jevnlig brukt hasj. Overtredelsene var for grove, og rehabiliteringshensynene var ikke sterke nok til at man i dette tilfelle kunne fravike hovedregelen om at det ikke skal gis betinget straff på samfunnstjenestevilkår i narkotikasaker.

SAKSGANG: L.nr 91/1990, snr 104/1990

PARTER: Påtalemyndigheten (aktor: statsadvokat Kristian Nicolaisen) mot A (forsvarer: advokat Ole A. Bachke jr.).