Gå til innhold

[Opphevet] Sikkerhetsstillelse ved midlertidig innførsel

Ved midlertidig innførsel som omfattes av et av tollfritakene i § 6-2 skal det stilles sikkerhet for toll. I de fleste tilfellene er dette uten betydning, fordi tollsatsen på varene som regel er null.

Tollmyndighetene kan imidlertid også kreve sikkerhet for merverdiavgift. Dette har langt større praktisk betydning.

Sikkerhetsstillelsen kan være:

  • depositum
  • selvskyldnerkausjon
  • ATA-carnet

Tollmyndighetene kan fravike kravet til sikkerhet dersom den deklarerte mottakeren har tollkreditt. Mottakerens kredittverdighet og størrelsen av et evt. tollkrav vil i slike tilfeller bli vektlagt.

En selvskyldnerkausjon skal følge reglene i skattebetalingsforskriften § 14-20-4.

ATA-carnet kan ikke brukes som sikkerhet ved midlertidig innførsel av:

  • spesial-verktøy mv. som er stilt til rådighet av en importør i utlandet
  • instrumenter mv. til vitenskapelige forsøk
  • dyr til avl
  • velferdsmateriell til sjøfolk