Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for utskiftbare former og maskinverktøy

Dette tollfritaket gjelder utskiftbare former eller utskiftbart maskinverktøy i tolltariffens kapittel 84 og 85 som er bestilt og fortollet sammen med tollfrie maskiner.

Tollfritaket har per i dag ingen praktisk betydning, da varer i kapittel 84 og 85 har tollsats på 0 og det ikke er tilsvarende fritak for merverdiavgift.