Gå til innhold

[Opphevet] § 7-4 Vare som gjeninnføres etter utenlands bearbeiding

Ved innførsel av varer skal tollen som hovedregel beregnes ut fra et grunnlag fastsatt etter bestemmelsene i §§ 7-1 og 7-2, og med ordinær tollsats. I utgangspunktet gjelder dette også for varer som gjeninnføres etter å ha vært utenfor tollområdet.

På visse vilkår er det imidlertid mulig å betale mindre toll for varer som gjeninnføres. Hvis vilkårene i disse bestemmelsene oppfylles, kan varen innføres enten tollfritt eller til lavere toll i følgende tilfeller:

  • Varer fra Svalbard og Jan Mayen (se § 5-4)
  • Varer som gjeninnføres i uforandret stand (se § 5-4)
  • Varer som gjeninnføres etter bearbeiding/reparasjon (§ 7-4)

Grensen mellom varer som er tollfrie etter § 5-4 og varer som det skal betales toll av etter de særlige reglene i § 7-4 går ved at varen anses som "bearbeidet". I bearbeidelse ligger det at noe må være gjort med varen som har forandret den.

Det er særlige problemstillinger knyttet til levende dyr som har vært midlertidig utført. Det vil alltid måtte gjøres noe med slike dyr mens de befinner seg i utlandet, fordi de trenger fôr, oppholdssted og et visst stell for å overleve. Dette vil i utgangspunktet ikke være bearbeiding i tollovens forstand, og dyrene kan i slike tilfeller innføres tollfritt etter § 5-4. Er dyret på den annen side f.eks. gjort drektig, veterinærbehandlet eller trent mens det var i utlandet, er dyret å betrakte som bearbeidet, og det skal beregnes toll av bearbeidingskostnadene i samsvar med § 7-4. Det vil nok være grensetilfeller mellom disse to gruppene som tollmyndighetene må ta konkret stilling til.

I § 7-4 skilles det videre mellom utenlands bearbeiding av


Forarbeider til tolloven § 7-4

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 65

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 17

St. prp. nr. 1 (1990-1991)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolltariffens innledende bestemmelser før 1967 § 14