Gå til innhold

Ot.prp.nr.83 (2004-2005)

Ot.prp.nr.83 (2004-2005). Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven). Henvisning til lovdata PRO.

DATO: 2005-04-29

DEPARTEMENT: Finansdepartementet

SIDETALL: 245

MERKNAD: Henvisninger i teksten: lov-2005-06-17-67 (Skattebetalingslov) , lov-1952-11-21-2 (Sktbl) , lov-1894-07-21-5 (Omordningslov) , lov-1933-05-19-11 (Omsetningsavgiftslov) , lov-1947-06-27-9 (Sysselsettingslov) , lov-1959-06-19-2 (Mal) , lov-1964-06-19-14 (Aal) , lov-1965-06-18-4 (Vegtrafikklov) , lov-1966-06-10-5 (Tollov) , lov-1969-06-19-66 (Mval) , lov-1975-06-06-29 (Eiendomsskattelov) , lov1975- 06-13-35 (Psktl) , lov-1980-06-13-24 (Lignl) , lov-1984-06-08-59 (Dekningslov) , lov-1996-11-29-68 (Svalbardskattelov) , lov-1996-12-13-87 (Artistskattelov) , lov-1997- 02-28-19 (Ftrl) , lov-1999-03-26-14 (Skattelov)

KORTTITTEL: +Ot.prp.nr.83 (2004-2005)