Gå til innhold

Tolltariffen og klassifisering

Alle varer som importeres til eller eksporteres fra Norge klassifiseres i tolltariffen med et varenummer.

Tolltariffen er et oppslagsverk for koding og beskrivelse av varer. 

Her finner du:

  • En elektronisk utgave av tolltariffen
  • Informasjon om tolltariffen
  • Database med forhåndsuttalelser om varens klassifisering
  • Database med internasjonale klassifiseringsuttalelser
  • Tolletatens tolkning av enkelte noter og varebeskrivelser i tolltariffen
  • Veileder til den elektroniske tolltariffen
  • Nettbaserte kurs i klassifisering