Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for varer til testing

Lov og forskrift

Følgende varer kan midlertidig innføres tollfritt:

  • varer som innføres for testing mv. i forbindelse med godkjenning av varer
  • varer som innføres for testing mv. av varer som skal utføres

Prøving og kontroll er sidestilt med testing. Det er et vilkår for tollfritakene at varen er utenlandsk eiet, men importøren kan være norsk. Varene må deklareres ved inn- og utførsel, se §§ 4-10 og 4-11. Det er imidlertid mulig å bruke ATA-carnet for å lette deklareringen.

Tollfritakene gjelder også merverdiavgift.

Testing i forbindelse med godkjenning av varer

I denne kategorien er det tollfritak der en importør innfører en vare som skal testes av enten importøren eller en godkjenningsmyndighet. Det er et vilkår at testingen gjøres med tanke på senere innførsler av tilsvarende varer. Tollfritaket kommer ikke til anvendelse der en bestemt vare blir innført for salg, men varen skal testes her i landet før endelig gjennomføring av salget.

Testing av varer som skal utføres

I den andre kategorien er det ikke den midlertidig innførte varen som skal testes. Den innførte varen skal i disse tilfellene brukes i en test av en annen vare. Det er et vilkår at den varen som testes skal utføres.