Gå til innhold

Ot.prp.nr.85 (1991-1992)

Ot.prp.nr.85 (1991-1992). Om lov om endringer i visse lover på Finansdepartementets område (EØStilpasning).  Henvisning til lovdata PRO.

DATO: 1992-05-22

DEPARTEMENT: Finans- og tolldepartementet

SIDETALL: 33

KORTTITTEL: +Ot.prp.nr.85 (1991-1992)