Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for landbruksvarer til teknisk bruk

Produsenter av diverse industrivarer kan søke tollmyndighetene om tollfri innførsel av landbruksvarer til bruk i produksjonen. Søknaden må være innvilget før tollfri innførsel kan finne sted.

Med "industrivarer" menes i denne bestemmelsen varer i tolltariffens kapittel 25 til 97, unntatt posisjonene 35.01, 35.02 og 35.05.

Med "landbruksvarer" menes i denne bestemmelsen varer i tolltariffens kapittel 1 til 23 og posisjonene 35.01, 35.02 og 35.05, med unntak for fisk og fiskeprodukter i kapittel 3 og 16. Det kan være grunn til å merke seg at definisjonene her avviker noe fra definisjonene av landbruksvarer og industrivarer i §§ 6-3 og 6-4, se § 6-4-1.

Eksempler på landbruksvarer som brukes på denne måten er krydder og vegetabilske oljer til produksjon av såpe, parfyme og kosmetikk.

Tollfritak som er innvilget etter denne bestemmelsen gis inntil videre, men begrenset oppad til fem år.