Gå til innhold

Ot.prp.nr.35 (2003-2004)

TITTEL: Ot.prp.nr.35 (2003-2004) Om lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)

DATO: 2004-02-20

DEPARTEMENT: Finansdepartementet

SIDETALL: 46

Henvisninger i teksten: lov-2004-05-28-29 (Valutaregisterlov) , lov-1966-06-10-5 (Tollov) , lov-1975-12-12-59 (Dal) , lov-1980-06-13-24 (Lignl)

KORTTITTEL: +Ot.prp.nr.35 (2003-2004)