Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for utstyr til sirkus og tivoli

Utstyr for sirkus, tivoli o.l. kan midlertidig innføres tollfritt av omreisende artister.

Lov og forskrift

Tollfritaket omfatter utstyret artisten eller sirkusutøveren har behov for når vedkommende skal framføre sitt artistnummer. Utstyr til personlig bruk faller utenfor, og må vurderes etter reglene om reisegods i § 6-1.

Tollfritaket for sirkus- og tivoliutstyr omfatter i tillegg alt utstyr som tilhører sirkus og tivoli. Dette gjelder bl.a. telt, levende dyr og driftsmidler av forskjellig art som brukes under trening eller opptreden.

Varer som skal forbrukes, selges eller deles ut som gevinster er ikke tollfrie. Slike varer må fortolles på vanlig måte, se § 4-20.

Det er et vilkår for tollfritak at varene er utenlandsk eiet, men importøren kan være norsk.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.

Tollfritaket for sirkus- og tivoliutstyr er delvis overlappende med tollfritakene for yrkesutstyr i §§ 6-1 og 6-2.