Gå til innhold

[Opphevet] Melde- og fremleggelsesplikt for varer som innføres på vei og skinner

Dersom man bringer varer til Norge via landeveien, må man i utgangspunktet henvende seg ved et grensetollsted for å oppfylle melde- og fremleggelsesplikten. Henvendelsen må skje i åpningstiden.

Etter avtale mellom Norge og EU (gjelder hhv. Sverige og Finland) samarbeides det om tolltjenester på grenseovergangene. Dette innebærer at man kan henvende seg både ved norske grensetollsteder eller svenske/finske grensetollsteder der disse utfører tolltjeneste for norsk regning.

Det er den som rent faktisk bringer varen med som omfattes av plikten, i de fleste tilfellene sjåføren av transportmiddelet. En bussjåfør vil imidlertid ikke ha melde- og fremleggelsesplikt for varer som passasjerene bringer med seg. I et slikt tilfelle er det passasjerene som har plikt til å melde fra om varer (som omfattes av melde- og fremleggelsesplikten).

På de grenseovergangene der det er innført en ordning med rødt og grønt felt innebærer melde- og fremleggelsesplikten at man må velge rødt felt dersom man har med varer som ikke er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikt.

Kommer man til tollområdet med tog, må man henvende seg til tollmyndighetene ved første mulige anledning. I praksis vil det ofte være det nærmeste tollsted der man forlater toget. Det er ikke et krav at passasjerene forlater toget for å oppfylle melde- og fremleggelsesplikten før man har kommet fram dit man skal, f.eks. der toget fra Sverige stopper i Fredrikstad på vei til Oslo. Her er det tilstrekkelig å henvende seg til tollmyndighetene i Oslo. Dersom tolletaten har kontroll på toget eller på stasjonen, plikter man imidlertid å opplyse om eventuelle tollpliktige varer.

Når varene som medbringes er fortollet ved hjelp av fortollingsautomat eller KvoteAppen, anses disse som fremlagt for tollmyndighetene. Gyldig kvittering må kunne fremvises. Man behøver da ikke henvende seg til tollkontor ved grensepassering for å oppfylle melde- og fremleggelsesplikten for disse varene. Grensepassering kan i slike tilfeller skje både på bemannede og ubemannede grenseoverganger, og også utenfor åpningstiden.