Gå til innhold

Ot.prp.nr.58 (2006-2007)

Ot.prp.nr.58 (2006-2007). Om lov om toll og vareførsel (tolloven). Henvisning til lovdata PRO.

TITTEL: Ot.prp.nr.58 (2006-2007) Om lov om toll og vareførsel (tolloven)

KILDEDOK: DATO: 2007-05-04

DEPARTEMENT: Finansdepartementet

SIDETALL: 159

MERKNAD: Henvisninger i teksten: lov-2005-06-17-67 (Lov om betaling og innkreving av skatte<- > og avgi) , lov-2005-06-17-90 (Tvi) , lov-1997-06-13-42 (Kystvaktlov ) , lov-1981-05- 22-25 (Strpl) , lov-1969-06-19-66 (Mval) , lov-1966-06-10-5 (Tollov)

KORTTITTEL: +Ot.prp.nr.58 (2006-2007)

Kun tilgjengelig på lovdata PRO

Innlogging: https://lovdata.no/pro/auth/login