Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for deler og inventar som innføres ved ulykke

Lov og forskrift

Ved ulykker med fartøy eller luftfartøy vil deler, inventar og redskaper fra transportmiddelet kunne innføres tollfritt. Evt. last eller proviant fra transportmiddelet vil imidlertid ikke være tollfri.

Det er ikke et krav at selve det forulykkede fartøyet eller luftfartøyet blir brakt til land i Norge.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.