Gå til innhold

Driftsstatus

Her finner du en oversikt over driftsstatus på Tolletatens ulike systemer. 

TjenesterGjeldende statusDetaljer Planlagt nedetid
TVINN

 
NCTS    
Digitoll (Melde- og opplysningsplikt)    
Tolltariffen    

Oppgradering av P360

I forbindelse med oppgradering av Tolletatens saksbehandlings- og arkivløsning vil vi ha nedetid i løsningen i fra torsdag 25. mai kl 15.00 til tirsdag 30. mai kl 09.00. 

I denne perioden vil det ikke være mulig å sende inn skjema for BKU, IPR, Merknadsjournal, Omberegning, Tilbakebetaling, Etterdeklarering eller Pågående sak.

Tolletatens offentlige journal på einnsyn.no vil være utilgjengelig i perioden og du kan derfor ikke be om innsyn i perioden.