Gå til innhold

[Opphevet] Proviantering til norske fiske- og fangstfartøy

Norske fiske- og fangstfartøy som skal være utenfor tollområdet i minst 14 dager kan gis tillatelse til proviantering (tollfri utførsel) av mat-, drikke- og tobakksvarer. Når det gjelder tobakk kan det ikke tillates proviantert mer enn 25 gram per person per døgn, mens tillatelse til proviantering av de andre varene gis ut fra en konkret vurdering av behovet.

Det kan ikke gis tillatelse til proviantering av alkohol.

Det er tilsvarende bestemmelser for merverdiavgift og særavgifter.

Varer som tidligere har blitt proviantert av norske fiske- og fangstfartøy kan medbringes ved retur til Norge, men kan ikke omsettes eller på annen måte settes i innenlandsk sirkulasjon. Norske fiske- og fangstfartøy kan ikke tollfritt medbringe proviant som er kjøpt andre steder enn i Norge.

Hvis provianten leveres fra en lokal kjøpmann kan varene leveres uten at det beregnes merverdiavgift ved salget. Dette fremgår av merverdiavgiftsloven § 6-30, jf. merverdiavgiftsforskriften §§ 6-30-10 og 6-30-12. Dette krever imidlertid at blant annet at begrensningene i tollovens provianteringsregler er overholdt, og at provianten deklareres på en tolldeklarasjon.

Det må derfor leveres en søknad (tolldeklarasjon) til Tolletaten før levering til fartøyet kan foretas, på lik linje med tilsvarende leveranser fra et tollager. Tolletaten vil da kunne vurdere om vilkårene for proviantering i tollforskriften §§ 4-23-4 og 4-23-8 er oppfylt før deklarasjonen godkjennes. I motsatt tilfelle vil deklarasjonen bli avvist.