Gå til innhold

[Opphevet] § 13-10 Tollvakt

Lov og forskrift

I noen tilfeller er det nødvendig at tollmyndighetene setter ut vakt for å ha kontroll med transportmidler eller ufortollede varer.

Eventuelle ekstrakostnader ved tollvakt kan belastes den som eier eller på annen måte har råderett over varene eller transportmiddelet.


Forarbeider til tolloven § 13-10

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 103

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 18

Ot.prp. nr.13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 8 til 10

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901