Gå til innhold

[Opphevet] § 8-5 Krav om preferansetoll og dokumentasjon av opprinnelse

Lov og forskrift

Regler om en vares opprinnelse har betydning for hvor mye en norsk importør må betale i toll for varene som vedkommende importerer. Importøren kan på visse vilkår få tollfrihet eller tollnedsettelse sammenlignet med de ordinære tollsatsene (preferansetollbehandling) fordi varene har opprinnelse et bestemt sted.

Preferansetollbehandling på grunn av opprinnelse kan ha bakgrunn i:

  • frihandelsavtale
  • at varen kommer fra et u-land

Preferansetollbehandling ved innførsel - frihandelsavtalene

Norge har inngått frihandelsavtaler med en rekke land, herunder bl.a. EØS-avtalen med EU og de andre EFTA-landene. Varer som innføres til Norge fra disse landene kan få preferansetollbehandling.

For å få slike lettelser må varene være opprinnelsesvarer, og mottakeren i Norge må dokumentere dette overfor tollmyndighetene i form av et opprinnelsesbevis, som legges fram i forbindelse med tolldeklareringen av varen. Her er det nærmere regler i §§ 8-5-1 til 8-5-5.

Opprinnelsesbevisene kan være varesertifikatet EUR.1/EUR-MED, eller en opprinnelseserklæring (leverandørerklæring) dersom avsender i utlandet er autorisert til selv å attestere på at varene er opprinnelsesvarer. Avsenderen kan uansett bruke en opprinnelseserklæring dersom varene har en verdi under 65 000 kr.

Tollmyndighetene kan foreta kontroll av opprinnelsesbevisene i avsenderlandet.

Preferansetollbehandling ved innførsel - GSP

Varer som har opprinnelse i et utviklingsland som står på lista over GSP-land (se § 8-3), kan få tollfritak eller tollnedsettelse ved innførsel til Norge. Også her må mottakeren i Norge dokumentere opprinnelsen overfor tollmyndighetene ved å legge fram et opprinnelsesbevis i forbindelse med tolldeklareringen av varen. Her er det nærmere regler i §§ 8-5-10 til 8-5-13.

Tollmyndighetene kan foreta kontroll av opprinnelsesbevisene i avsenderlandet.


Forarbeider til tolloven § 8-5

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 75

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 2

St. prp. nr 1 (en rekke år)

St. prp. nr. 59 (1994-1995)

St. prp. nr. 3 (1994-1995)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959


Forskrift om preferensielle opprinnelsesregler 13. des. 2004 nr. 1702


Forskrift om opprinnelse ved bruk av GSP-systemet 20. feb. 1998 nr. 158