Gå til innhold

Ot.prp.nr.29 (1978-1979)

TITTEL: Ot.prp.nr.29 (1978-1979) Om ligningslov og endringer andre lover

DATO: 1978-12-15

DEPARTEMENT: Justis- og politidepartementet

SIDETALL: 163

Henvisninger i teksten: lov-1980-06-13-24 (Lignl)

KORTTITTEL: +Ot.prp.nr.29 (1978-1979)

Se avsnitt om Utkast til ligningslov § 3-13 Taushetsplikt.

Kun tilgjengelig på lovdata PRO