Gå til innhold

[Opphevet] § 7-1 Toll etter vekt, volum og stykk

Bestemmelsen omhandler fastsettelse av toll etter vekt, volum og stykk (antall), og har sammenheng med Stortingets årlige vedtak om toll. Stortingsvedtaket § 1 henviser til de tollsatser Stortinget har vedtatt. Disse tollsatsene fremkommer i den norske tolltariffen. I tolltariffen fremkommer det også hvilket grunnlag tollen skal beregnes av, for eksempel om tollen skal beregnes av varens vekt eller volum. 

Forarbeider til tolloven § 7-1

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 64

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 7

St. prp. nr. 1 (1997-1998)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 4

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959