Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak ved midlertidig innførsel av produksjons- og kringkastningsutstyr

Produksjons- og kringkastingsutstyr som skal brukes av utenlandske radio og fjernsynsselskaper under midlertidig opphold i Norge, er tollfritt.

Det er et vilkår at utstyret er nødvendig i forbindelse med reportasjeoppdrag eller for å overføre eller ta opp spesielle programmer. Det er videre et vilkår at utstyret er utenlandsk eiet og bare brukes av, eller under ledelse av, importøren mens det er i Norge.

Fritaket omfatter også spesialutrustede biler.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.

Varene kan deklareres ved at det legges fram en liste over utstyret ved inn- og utførsel, se § 4-10-2 og § 4-11-1.