Gå til innhold

[Opphevet] Andre skjerpende forhold - særlig grov overtredelse

Lov og forskrift

I Rt. 1971 s. 1275 ble det i skjerpende retning bl.a. lagt vekt på at smuglingen hadde skjedd med fly, noe som var vanskelig å kontrollere. Dette vil nok ikke være en tilfredsstillende begrunnelse for å karakterisere noe som grovt i dag. Det kan nok imidlertid tenkes situasjoner der foretak eller personer har en særlig tillit hos tollmyndighetene, f.eks. gjennom gitte tillatelser, og der misbruk av tilliten vil være skjerpende.