Gå til innhold

[Opphevet] Toll og avgifter i Norge - tollverdi

Lov og forskrift

Toll og avgifter i Norge som er inkludert i prisen for varene, kan trekkes ut ved beregning av tollverdi etter § 7-10.

For toll er dette i første rekke aktuelt når leveringsvilkår for varene er DDP (Delivered Duty Paid), også kalt tollfranko. Eventuell toll er da inkludert i prisen for varene, og må trekkes ut for å komme frem til beregningsgrunnlaget. Andre avgifter er mest aktuelt hvis prisen inkluderer norsk merverdiavgift. Dette kan være tilfelle i såkalte filialsaker, hvor prisen etter § 7-10 kan være den prisen den norske filialen fakturerer til sluttkunden i Norge.

Les mer