Gå til innhold

[Opphevet] Videresalg - særlig grov overtredelse

Lov og forskrift

Det er lettere å anse en tollovertredelse som grov dersom den har et profesjonelt preg. Dersom det kommer hele lastebiler eller containere fulle av brennevin, er det ikke tvilsomt at varene skal selges videre, men også privatpersoner som ikke er del av et større nettverk kan anses å ha videresalg i tankene. Et eksempel på det siste finner vi i Rt. 1980 s. 540, der en mann blant annet hadde smuglet 652 flasker vin og brennevin i sin egen båt.

Et tilfelle som ikke ble vurdert som profesjonelt finner vi i Rt. 1989 s. 16, der fire menn ble oppdaget i en seilbåt med 194 flasker brennevin og 82 flasker vin.