Gå til innhold

Flyttegodserklæring

Skjema du skal fylle og levere til Tolletaten når du skal innføre flyttegods til Norge.