Gå til innhold

[Opphevet] Proviantering til luftfartøy

Lov og forskrift

Det er et vilkår at passasjerflyet (ikke privatfly) går fra lufthavn med internasjonal status. Dersom luftfartøyet går til utlandet kan det få tillatelse til proviantering av følgende varetyper til bruk og salg til passasjerer om bord:

  • alkohol
  • tobakksvarer
  • parfyme, kosmetikk og toalettartikler
  • småartikler til personlig bruk

I tillegg kan det gis tillatelse til proviantering av mat og alkoholfritt drikke til bruk om bord for passasjerer og besetning.

Det er ikke adgang til å proviantere for salg til mannskapet på passasjerfly.

Passasjerfly som skal til Svalbard eller Jan Mayen kan ikke selge ufortollet alkohol og tobakk som passasjerene skal ta med ut av flyet.