Gå til innhold

Ot.prp.nr.1 (2008-2009)

Henvisning til Ot.prp.nr.1 (2008-2009). Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

KILDEDOK: DATO: 2008-09-26

DEPARTEMENT: Finansdepartementet

SIDETALL: 215

MERKNAD: Henvisninger i teksten: lov-2008-12-12-86 , lov-2008-12-12-87 , lov-2008-12-12-88 , lov-2008-12-12-89 , lov-2008-12-12-90 , lov-2008-12-12-91 , lov-2008-12-12-92 , lov2008- 12-12-93 , lov-2008-12-12-94 , lov-2008-12-12-95 , lov-2008-12-12-96 , lov-2008- 12-12-97 , lov-2008-12-12-98 , lov-2008-12-12-99 , lov-2008-12-12-100 , lov-2008-12- 12-101 , lov-2008-12-12-102 , lov-2008-12-12-103 , lov-1959-06-19-2 (Mal) , lov-1964- 06-19-14 (Aal) , lov-1966-06-10-5 (Tollov) , lov-1969-06-19-66 (Mval) , lov-1975-06- 06-29 (Eiendomsskattelov) , lov-1975-06-13-35 (Psktl) , lov-1975-12-12-59 (Dal) , lov1980- 06-13-24 (Lignl) , lov-1981-05-22-25 (Strpl) , lov-1996-11-29-68 (Svalbardskattelov) , lov-1996-12-13-87 (Artistskattelov) , lov-1997-02-28-19 (Ftrl) , lov-1998-07-17-56 (Regnskapslov) , lov-1999-03-26-14 (Skattelov) , lov-2005-06-17-67 (Skattebetalingslov) , lov-2007-12-14-107 , lov-2007-1