Gå til innhold

Ot.prp.nr.95 (2008-2009)

Ot.prp.nr.95 (2008-2009). Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. Henvisning til lovdata PRO.

DATO: 2009-05-15

DEPARTEMENT: Finansdepartementet

SIDETALL: 29

MERKNAD: Henvisninger i teksten: lov-2009-06-19-50 , lov-2009-06-19-51 , lov-2009-06-19-52 , lov-2009-06-19-53 , lov-2009-06-19-54 , lov-2009-06-19-55 , lov-2009-06-19-56 , lov2009- 06-19-57 , lov-1933-05-19-11 (Omsetningsavgiftslov) , lov-1975-06-06-29 (Eiendomsskattelov) , lov-1975-06-13-35 (Psktl) , lov-1975-12-12-59 (Dal) , lov-1999- 03-26-14 (Skattelov) , lov-2005-06-17-67 (Skattebetalingslov) , lov-2007-12-14-107 , lov-2007-12-21-119 (Tollov)

KORTTITTEL: +Ot.prp.nr.95 (2008-2009)