Gå til innhold

[Opphevet] Restriksjonsbelagte varer - særlig grov overtredelse

Det er grunn til å reagere strengere enn vanlig ved ulovlig innførsel mv. av varer som er avhengig av tillatelser fra offentlige myndigheter. Dette er blant annet fordi de ulovlig innførte varene ofte ikke fyller de kvalitets- og sikkerhetsmessige vilkår som skal til for å få tillatelse til innførsel.

Lov og forskrift

Typiske eksempler på slike varer er alkohol, tobakk, og medisiner, men også de fleste typer mat og andre landbruksprodukter. Se også artikkelen Restriksjoner.

Det er, som nevnt i artikkelen om omfang, mange rettsavgjørelser om ulovlig innførsel av alkohol og tobakk. Et eksempel på restriksjoner for andre varetyper finner vi i Rt. 1993 s. 380, der en person hadde brukt falske sunnhetsattester i forbindelse med eksport av fisk og fiskeprodukter.

Regelverkene om restriksjoner for spesielle varetyper inneholder ofte egne straffebestemmelser. Disse kan brukes samtidig (i konkurrens) med tollovens straffebestemmelser.