Gå til innhold

[Opphevet] § 14-9 Innkreving av krav fra annen stat

Lov og forskrift

Norske myndigheter kan etter § 14-9 i en del tilfeller innkreve tvangskraftige krav som er utskrevet av myndighet i annen stat. Kravene kan være utskrevet både på vegne av norske tollmyndigheter og utenlandske myndigheter. Det er en forutsetning for slik innkreving at det foreligger en tollsamarbeidsavtale mellom statene.


Forarbeider til tolloven § 14-9

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104 og 105

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 4 første ledd nr. 3

Ot.prp. nr. 13 (1993-94)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 1

Ot.prp. nr. 11 (1959-60)