Gå til innhold

[Opphevet] Utbytte ved videresalg - tollverdi

Lov og forskrift

Dersom verdien av utbyttet av et videresalg tilfaller selgeren, skal dette legges til prisen for varene når tollverdien skal regnes ut. Denne bestemmelsen (§ 7-17 første ledd bokstav d) har liten praktisk betydning. Har selgeren satt som vilkår at han skal ha en viss andel av utbyttet av et videresalg, vil dette fort bli ansett som å være en del av prisen etter § 7-10. Prisen skal omfatte alle vederlag selgeren krever for varen.

Kommer man derimot til at en slik betingelse ikke anses som en del av prisen, kan bestemmelsen komme til anvendelse. Er omfanget av utbyttet ikke kjent (for eksempel fastsatt som prosentandel), kan det vanligvis ikke bli snakk om å fastsette tollverdien etter § 7-10. Dette følger av § 7-10 første ledd bokstav b og c og § 7-17 annet ledd.