Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for varer som innføres ved naturkatastofer

Lov og forskrift

Det er tollfritak ved midlertidig innførsel av varer til bruk ved:

  • større ulykker og naturkatastrofer hvor det er behov for øyeblikkelig hjelp
  • beredskapsøvelser til slike situasjoner

Varene skal gjenutføres etter bruk, med unntak av varer som er forbrukt under bergingen eller øvelsen.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.

Varene kan deklareres ved innførsel og utførsel ved at det legges fram en liste over varene, se § 4-10-2.

For berging av deler, redskaper og inventar til fartøy og fly, se § 5-2.