Gå til innhold

[Opphevet] § 5-4 Vare fra særlige områder, vare som gjeninnføres

Bestemmelsen inneholder to ulike grupper tollfritak:


Forarbeider til tolloven § 5-4

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 57

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11

St. prp. nr. 1 (1987-1988)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 17

St.prp. nr. 65 (1965-1966)

Tolltariffens innledende bestemmelser før 1966

St. prp. nr. 1 (1931)