Gå til innhold

Om oss

Denne nettsiden er under arbeid, og er foreløpig ikke oppdatert etter den nye vareførselsloven og tollavgiftsloven som gjelder fra 1. januar 2023.

Tolletaten er ein etat under Finansdepartementet. Vi er organisert i fem divisjonar. Det var 1541 tilsette i etaten per 31. desember 2022. Øystein Børmer er tolldirektør.