Gå til innhold

[Opphevet] § 9-5 Nedsettelse av toll

Lov og forskrift

Tollmyndighetene kan i enkelttilfeller sette ned tollsatsen eller frita fullstendig for toll. Vilkårene for individuell tollnedsettelse er at det har oppstått et enkelttilfelle eller en situasjon som ikke var overveid da Stortinget fastsatte tollsatsen. I tillegg må anvendelsen av tollsatsen i det enkelte tilfellet få en utilsiktet og klart urimelig virkning. Dette er en generalfullmakt til å dispensere fra toll i særlige tilfeller.

Vilkårene som er nevnt over er i praksis tolket svært strengt. Det er derfor sjelden aktuelt å sette ned tollsatsen eller frita for toll etter denne bestemmelsen.