Gå til innhold

[Opphevet] Emballasje og innpakningskostnader - tollverdi

Lov og forskrift

I de aller fleste tilfeller vil vederlaget for emballasjen være inkludert i varenes pris, og tillegg etter § 7-17 vil da ikke være aktuelt. Dersom kjøperen har forsynt selgeren med emballasjen, enten direkte eller indirekte (kjøpt og levert fra tredjemann), skal imidlertid verdien av emballasjen legges til.

Anses emballasjen og de innførte varer tollmessig som én vare (for eksempel øl på flasker), skal verdien av emballasjen legges til prisen for varene etter § 7-10 for å beregne tollverdien. Blir emballasjen ansett som selvstendig vare, må emballasjen behandles som selvstendig vare og tollverdifastsettes individuelt.

I likhet med kostnadene for emballasje er som regel også innpakking inkludert i varenes pris. Dette kan være selve arbeidet med innpakking og materialer som medgår. Tillegg etter § 7-17 kan likevel være aktuelt hvis en annen enn selgeren har utført og fakturerer kjøperen for innpakningen av varene.