Gå til innhold

Import av varer til Norge

De fleste forbrukervarer kan importeres til Norge uten at det er krav om importlisens eller tillatelser. For en rekke varer og varetyper vil det imidlertid være krav om registrering og godkjenning, eller at det stilles særskilte krav til produktene.

Før du starter med import fra utlandet er det derfor viktig at du gjør deg kjent med hvilke regler som gjelder, og hvilke krav som stilles til de varene du ønsker å importere. Det er ditt ansvar som importør å sørge for at du oppfyller alle kravene.