Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for gaver

Dersom du får tilsendt en gave fra noen som er bosatt i utlandet, er den tollfri dersom verdien på gaven er til og med 1000 kr. Fritaket gjelder ikke gaver som noen har med seg ved innreise til Norge.

Bryllupsgaver som blir sendt er tollfrie etter regelen nevnt over. Dersom bryllupsgjesten selv kommer reisende med gaven, eller ektefellene har med gaven etter et bryllup i utlandet, kan gaven være tollfri etter § 5-1-24. Vilkårene er at den som har gitt gaven må være bosatt i utlandet, at en av ektefellene flytter til Norge i forbindelse med bryllupet, at gaven blir innført innen seks måneder etter bryllupet og at verdien av hver enkelt gave ikke overstiger 1 000 kr.

For gaver til Kongehuset, gaver til trossamfunn og gaver i forbindelse med organisasjoners jubileer o.l. er det særskilte regler, se §§ 5-1-22 og 5-1-23. Med Kongehuset menes Kongen, Dronningen, den nærmeste arveberettigede til tronen i hvert etterfølgende slektsledd og disses personers ektefeller, samt disses felles barn som ikke er fylt 20 år.

Alkohol, tobakk og nikotinvarer er ikke tollfrie selv om de blir gitt i gave. Mat- og drikkevarer gitt i gave til trossamfunn er heller ikke tollfrie.  

Tollfritakene for gaver gjelder også merverdiavgift.