Gå til innhold

[Opphevet] § 4-31 Lagringstid på tollager

Det er i utgangspunktet ingen begrensning på hvor lenge varer kan lagres på tollager eller hos tollmyndighetene. Tollmyndighetene kan likevel fastsette tidsbegrensninger i enkelttilfeller. Dette er særlig praktisk for tilbakeholdte varer som lagres hos tollmyndighetene, og for lettbedervelige varer hos private lagerholdere.


Forarbeider til tolloven § 4-31

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 53

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 53 

Ot. prp. nr. 83 (2004-2005)

Ot. prp. nr. 13 (1993-1994) 

Ot. prp. nr. 108 (1992-1993)

Tolloven 1966 § 54 

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 97 

Ot.prp. nr. 20 (1928) 

Ot.prp. nr. 23 (1927)